Dette er noe av det du bør ta hensyn til når det gjelder sikkerhet i hjemmet.

  • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
  • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
  • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
  • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
  • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
  • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
  • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Kontakt oss
  • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
  • Hvis du ikke har nok stikk- kontakter, bør du kontakt oss for å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.

Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette gjør vi.